ค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถ เริ่มปี 2562

“ค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถ” มีมานานแล้ว หลายคนไม่รู้หรือรู้แต่ไม่เอาเพราะยุ่งยาก นับจากสัญญาประกันภัยตั้งแต่ 1 มกราคม 2562 เป็นต้นไป การเรียกค่าขาดประโยชน์จะรวดเร็ว ไม่ยุ่งยากอีกต่อไป อีกข้อดีของการทำประกันภาคสมัครใจ (ประกันชั้น 1-5)
ค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถเป็นส่วนหนึ่งของค่าสินไหมทดแทนที่บริษัทประกันภัยจะต้องเข้ามารับผิดชอบแทนผู้ขับขี่ กรณีรถคันเอาประกันภัยภาคสมัครใจเป็นฝ่ายผิด
หมายความว่าฝ่ายถูกเท่านั้นที่จะได้ค่าสินไหมนี้ ฝ่ายผิดไม่ได้รับ และจะไม่ได้รับเช่นกันถ้าไม่มีคู่กรณี (ไม่ว่าจะทำประกันชั้นใดก็ตาม) ทั้งนี้ต้องเป็นกรมธรรม์ที่ทำตั้งแต่ปี 2562 เป็นต้นไป ได้รับค่าสินไหมไม่น้อยกว่าที่กำหนด
หลักเกณฑ์อัตราขั้นต่ำ (ดูตารางประกอบ) ขึ้นกับประเภทรถยนต์ เช่น รถยนต์ไม่เกิน 7 ที่นั่ง (รวมผู้ขับขี่) จะต้องจ่ายในอัตราไม่น้อยกว่า 500 บาทต่อวัน (ตามจำนวนวันที่ซ่อม)
ในกรณีรถประเภทอื่นๆ ที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 3 ข้อดังกล่าว เช่น รถจักรยานยนต์ ให้เป็นไปตามข้อเรียกร้องและการตกลงกันได้ โดยพิจารณาหลักฐานเป็นกรณี
ผู้เสียหายฝ่ายถูกที่สามารถเรียกร้องค่าขาดประโยชน์ คือ เจ้าของรถยนต์คันที่ได้รับความเสียหาย
โดยเตรียมเอกสารดังนี้
1. ใบนำรถยนต์เข้าจัดซ่อม/ใบรับรถยนต์
2. สำเนารายการจดทะเบียนรถยนต์
3. หลักฐานเอกสารประกอบการใช้รถยนต์แต่ละวัน (ถ้ามี)
4. ใบเสร็จค่าเช่ารถยนต์ (ถ้ามี)
5. สำเนาบัตรประชาชน
6. ใบเคลม
หากบริษัทประกันภัยจ่ายค่าขาดประโยชน์น้อยกว่าเกณฑ์ที่กำหนด อาจผิดฐานประวิงการจ่ายค่าสินไหมทดแทน สามารถฟ้องร้องต่อคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
โดยทั่วไป ส่งรถเข้าซ่อมแต่ละครั้งกินเวลาอย่างน้อย 5-7 วัน ถ้าเสียหายมากต้องกินเวลาหลายสัปดาห์ ผู้ใช้รถมักเป็นผู้ใช้ประจำต้องเสียค่าใช้จ่ายเดินทางด้วยวิธีอื่นๆ (หรือไม่สามารถนำรถไปรับจ้างประกอบอาชีพ) การกำหนดเกณฑ์ขั้นต่ำช่วยให้ตกลงกันง่ายขึ้น ทำให้การทำประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ (การประกันชั้น 1-5) มีคุณค่าและมีความจำเป็นมากขึ้น เพราะถ้าเราเป็นฝ่ายผิดและไม่ได้ทำประกันภาคสมัครใจ จะต้องรับภาระจ่ายทั้งหมด
ในอีกด้านหนึ่งช่วยย้ำเตือนให้ผู้ใช้รถใช้ถนนทุกคนระวังตัวไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ เป็นข้อดีสำคัญที่สุด
สอบถามที่ผม ชาญชัย คุ้มปัญญา ที่ปรึกษาประกันวินาศภัย
ทางไลน์ @7chanchai (มีเครื่องหมาย @)

เพิ่มเพื่อน
หรือโทร 083-0725036
-------------------------
อ้างอิง :
http://www.oic.or.th/th
http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/818969?fbclid=IwAR28UwATIxX0t5uWg9peo8kWF0K8OLvWKfkJV9ybtWfuCBJ0LstAXeq-ZJk

Designed by Iconicbestiary unsplash-logoOlena Sergienko

ความคิดเห็น

เชิญซื้อประกันสุขภาพ โรคที่มากับยุง

เชิญซื้อประกันสุขภาพ โรคที่มากับยุง
ได้แก่ ไข้เลือดออก ไวรัสชิกา ไข้สมองอักเสบเจอี ไข้ปวดข้อยุงลายหรือชิคุนกุนยา ไข้จับสั่น

รวมประกันไวรัสโคโรนา โควิด-19

รวมประกันไวรัสโคโรนา โควิด-19
ซื้อหรือสอบถามคลิกที่รูป

ยินดีให้คำปรึกษา ซื้อหรือขายประกันภัยรถยนต์ และอื่นๆ

ยินดีให้คำปรึกษา ซื้อหรือขายประกันภัยรถยนต์ และอื่นๆ
ติดต่อ ไลน์ ck09105

ผลงานทีมทิพย์วิจิตร 2562 เติบโตสวนกระแส

ผลงานทีมทิพย์วิจิตร 2562 เติบโตสวนกระแส
สนใจคลิกที่รูป

เชิญซื้อประกันชั้น 1 ทั้งเก่งกับกระบะเพียง 9,000 บาท

เชิญซื้อประกันชั้น 1  ทั้งเก่งกับกระบะเพียง 9,000 บาท
ไม่ต้องตรวจรถ สามารถทำประกันได้ทันที

ซื้อประกัน พ.ร.บ. รถยนต์ แล้วต่อภาษีได้เลย ง่ายๆ เพียงไม่กี่คลิก ซื้อได้ทั่วประเทศ

ซื้อประกัน พ.ร.บ. รถยนต์ แล้วต่อภาษีได้เลย ง่ายๆ เพียงไม่กี่คลิก ซื้อได้ทั่วประเทศ
ซื้อหรือสอบถาม คลิกที่รูป

ดูแลทุกช่วงชีวิต คิดเพื่อคุณ

ดูแลทุกช่วงชีวิต คิดเพื่อคุณ
ให้คำปรึกษาประกันภัยทุกประเภท