ติดต่อเรา 724ศรีกรุงประกันภัย

ติดต่อเรา 724ศรีกรุงประกันภัย
ไลน์ ck09105 หรือโทร 091 0597905

การใช้สิทธิลดหย่อนภาษีสำหรับเบี้ยประกันสุขภาพ

ประกันสุขภาพทั่วไปส่วนใหญ่สามารถลดหย่อนภาษี โดยกรอกแบบฟอร์มของบริษัทประกันภัย เพื่อความแน่ใจก่อนซื้อควรสอบถามนายหน้าหรือตัวแทนประกันให้ดีเสียก่อน
            ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร ฉบับที่ 315 ประชาชนสามารถนำเบี้ยประกันสุขภาพ มาใช้สิทธิลดหย่อนภาษีเงินได้ ดังนี้
ประกันสุขภาพที่ลดหย่อนได้
            1.การประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลอันเกิดจากการเจ็บป่วยและการบาดเจ็บ ชดเชยการทุพพลภาพและการสูญเสียอวัยวะเนื่องจากการเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บ
            2.การประกันอุบัติเหตุเฉพาะที่ให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล การทุพพลภาพ การสูญเสียอวัยวะและการแตกหักของกระดูก
            3.การประกันภัยโรคร้ายแรง (Critical Illness)
            4.การประกันภัยการดูแลระยะยาว (Long Term Care)
หลักเกณฑ์ลดหย่อน
            1.ผู้มีเงินได้สามารถนำเบี้ยประกันสุขภาพของตนตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 15,000 บาท และเมื่อรวมกันเบี้ยประกันชีวิต (ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร ฉบับที่ 172) ต้องไม่เกิน 100,000 บาท และ
            2.ต้องเป็นเบี้ยประกันสุขภาพที่ทำกับบริษัทที่ประกอบกิจการในราชอาณาจักร
หลักฐานเพื่อขอรับการลดหย่อนภาษี
            1.สำหรับปีภาษี 2560
            ผู้มีเงินได้สามารถใช้ใบเสร็จรับเงินหรือหนังสือรับรองจากบริษัทประกอบการยื่นลดหย่อนภาษีเงินได้
            2.สำหรับปีภาษี 2561 เป็นต้นไป
            ผู้ประสงค์ลดหย่อนภาษีต้องแจ้งความประสงค์ให้บริษัทประกันภัยทราบ เพื่อบริษัทจะนำส่งข้อมูลเบี้ยประกันสุขภาพให้แก่กรมสรรพากร โดยผู้มีเงินได้ไม่ต้องแสดงหลักฐานประกอบการขอลดหย่อนภาษีอีก
            กล่าวโดยสรุป ประกันสุขภาพทั่วไปส่วนใหญ่สามารถลดหย่อนภาษี โดยกรอกแบบฟอร์มของบริษัทประกันภัย (ติดต่อขอรับได้จากบริษัท) เพื่อความแน่ใจก่อนซื้อควรสอบถามนายหน้าหรือตัวแทนประกันให้ดีเสียก่อน
ที่สำคัญ ข้อดีของการทำประกันสุขภาพคือซื้อความคุ้มครองเพื่อบรรเทาเหตุหากเจ็บป่วย
            หากสงสัยเรื่องการลดหย่อนสามารถสอบถามได้ที่บริษัทประกันภัยหรือศูนย์สารนิเทศสรรพากร โทร 1161
หรือสอบถามที่ผม ชาญชัย คุ้มปัญญา ที่ปรึกษาประกันวินาศภัย
ทางไลน์ @7chanchai (มีเครื่องหมาย @)
เพิ่มเพื่อน
หรือโทร 083-0725036
------------------------
อ้างอิง :
http://www.oic.or.th/th/news/media/file/88148

Designed by Sapann-Design unsplash-logorawpixel

ความคิดเห็น

โปรแกรมตรวจหาภูมิคุ้มกันโควิด-19 คลิก

โปรแกรมตรวจหาภูมิคุ้มกันโควิด-19 คลิก
ใน 3 จังหวัด (กรุงเทพ นนทบุรี ปทุมธานี) คลินิก 70 สาขา

ฉีดวัคซีนโควิด-19 แล้วยังเป็นพาหะแพร่เชื้อได้หรือไม่

ฉีดวัคซีนโควิด-19 แล้วยังเป็นพาหะแพร่เชื้อได้หรือไม่
ชมคลิป คลิกที่รูป

ซื้อประกัน พ.ร.บ. รถยนต์ แล้วต่อภาษีได้เลย ง่ายๆ เพียงไม่กี่คลิก ซื้อได้ทั่วประเทศ

ซื้อประกัน พ.ร.บ. รถยนต์ แล้วต่อภาษีได้เลย ง่ายๆ เพียงไม่กี่คลิก ซื้อได้ทั่วประเทศ
ซื้อหรือสอบถาม คลิกที่รูป

เราคือ 724ศรีกรุงประกันภัย.insure

เราคือ 724ศรีกรุงประกันภัย.insure
คลิกชมคลิป

รวมคำถามคำตอบประกันโควิด-19

รวมคำถามคำตอบประกันโควิด-19
ทุกคำถามย่อมมีคำตอบ คลิกอ่าน

เลือกซื้อประกันชีวิตตามใจชอบด้วยตัวเอง

เลือกซื้อประกันชีวิตตามใจชอบด้วยตัวเอง
มีให้เลือกหลายแผนหลายบริษัท เหมือนซื้อสินค้าออนไลน์ทั่วไป

คุ้มครองรักษาผู้ป่วยในจากโรคต่างๆ (รวมโควิด-19) แบบเหมาจ่าย

คุ้มครองรักษาผู้ป่วยในจากโรคต่างๆ (รวมโควิด-19) แบบเหมาจ่าย
ไม่ต้องสำรองจ่าย สนใจคลิก

เป็นนายหน้าศรีกรุงโบรคเกอร์ดีอย่างไร

เป็นนายหน้าศรีกรุงโบรคเกอร์ดีอย่างไร
สนใจคลิกที่รูป