ซื้อขายรถมือสองออนไลน์กับ 724 Market

ซื้อขายรถมือสองออนไลน์กับ 724 Market
สนใจคลิก

การใช้สิทธิลดหย่อนภาษีสำหรับเบี้ยประกันสุขภาพ

ประกันสุขภาพทั่วไปส่วนใหญ่สามารถลดหย่อนภาษี โดยกรอกแบบฟอร์มของบริษัทประกันภัย เพื่อความแน่ใจก่อนซื้อควรสอบถามนายหน้าหรือตัวแทนประกันให้ดีเสียก่อน
            ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร ฉบับที่ 315 ประชาชนสามารถนำเบี้ยประกันสุขภาพ มาใช้สิทธิลดหย่อนภาษีเงินได้ ดังนี้
ประกันสุขภาพที่ลดหย่อนได้
            1.การประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลอันเกิดจากการเจ็บป่วยและการบาดเจ็บ ชดเชยการทุพพลภาพและการสูญเสียอวัยวะเนื่องจากการเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บ
            2.การประกันอุบัติเหตุเฉพาะที่ให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล การทุพพลภาพ การสูญเสียอวัยวะและการแตกหักของกระดูก
            3.การประกันภัยโรคร้ายแรง (Critical Illness)
            4.การประกันภัยการดูแลระยะยาว (Long Term Care)
หลักเกณฑ์ลดหย่อน
            1.ผู้มีเงินได้สามารถนำเบี้ยประกันสุขภาพของตนตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 15,000 บาท และเมื่อรวมกันเบี้ยประกันชีวิต (ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร ฉบับที่ 172) ต้องไม่เกิน 100,000 บาท และ
            2.ต้องเป็นเบี้ยประกันสุขภาพที่ทำกับบริษัทที่ประกอบกิจการในราชอาณาจักร
หลักฐานเพื่อขอรับการลดหย่อนภาษี
            1.สำหรับปีภาษี 2560
            ผู้มีเงินได้สามารถใช้ใบเสร็จรับเงินหรือหนังสือรับรองจากบริษัทประกอบการยื่นลดหย่อนภาษีเงินได้
            2.สำหรับปีภาษี 2561 เป็นต้นไป
            ผู้ประสงค์ลดหย่อนภาษีต้องแจ้งความประสงค์ให้บริษัทประกันภัยทราบ เพื่อบริษัทจะนำส่งข้อมูลเบี้ยประกันสุขภาพให้แก่กรมสรรพากร โดยผู้มีเงินได้ไม่ต้องแสดงหลักฐานประกอบการขอลดหย่อนภาษีอีก
            กล่าวโดยสรุป ประกันสุขภาพทั่วไปส่วนใหญ่สามารถลดหย่อนภาษี โดยกรอกแบบฟอร์มของบริษัทประกันภัย (ติดต่อขอรับได้จากบริษัท) เพื่อความแน่ใจก่อนซื้อควรสอบถามนายหน้าหรือตัวแทนประกันให้ดีเสียก่อน
ที่สำคัญ ข้อดีของการทำประกันสุขภาพคือซื้อความคุ้มครองเพื่อบรรเทาเหตุหากเจ็บป่วย
            หากสงสัยเรื่องการลดหย่อนสามารถสอบถามได้ที่บริษัทประกันภัยหรือศูนย์สารนิเทศสรรพากร โทร 1161
หรือสอบถามที่ผม ชาญชัย คุ้มปัญญา ที่ปรึกษาประกันวินาศภัย
ทางไลน์ @7chanchai (มีเครื่องหมาย @)
เพิ่มเพื่อน
หรือโทร 083-0725036
------------------------
อ้างอิง :
http://www.oic.or.th/th/news/media/file/88148

Designed by Sapann-Design unsplash-logorawpixel

ความคิดเห็น

บัตรสุขภาพ สบายกาย สบายใจ

บัตรสุขภาพ สบายกาย สบายใจ
ตรวจภูมิคุ้มกันโควิด-19 แพ็กเกจตรวจสุขภาพโดยแพทย์ ปรึกษาแพทย์ ส่วนลดค่ายา

ประกันภัยเบาหวาน Protect

ประกันภัยเบาหวาน Protect
สนใจคลิก

ประกันภัยไซเบอร์

ประกันภัยไซเบอร์
ป้องกันโดนหลอกซื้อสินค้าออนไลน์ โดนกลั่นแกล้งในโลกอินเตอร์เน็ต ถูกขโมยตัวตน ที่เป็นข่าวอยู่เสมอ ..

ซื้อขายรถมือสองออนไลน์กับ 724 Market

ซื้อขายรถมือสองออนไลน์กับ 724 Market
สนใจคลิก

ซื้อประกันรถยนต์ทุกชนิด ตามลิงก์นี้ครับ มีให้เลือก 10 บริษัท

ซื้อประกันรถยนต์ทุกชนิด ตามลิงก์นี้ครับ มีให้เลือก 10 บริษัท
ซื้อหรือสอบถาม คลิกที่รูป

เราคือ 724ศรีกรุงประกันภัย.insure

เราคือ 724ศรีกรุงประกันภัย.insure
คลิกชมคลิป

เลือกซื้อประกันชีวิตตามใจชอบด้วยตัวเอง

เลือกซื้อประกันชีวิตตามใจชอบด้วยตัวเอง
มีให้เลือกหลายแผนหลายบริษัท เหมือนซื้อสินค้าออนไลน์ทั่วไป

เป็นนายหน้าศรีกรุงโบรคเกอร์ดีอย่างไร

เป็นนายหน้าศรีกรุงโบรคเกอร์ดีอย่างไร
สนใจคลิกที่รูป