การใช้สิทธิลดหย่อนภาษีสำหรับเบี้ยประกันสุขภาพ

ประกันสุขภาพทั่วไปส่วนใหญ่สามารถลดหย่อนภาษี โดยกรอกแบบฟอร์มของบริษัทประกันภัย เพื่อความแน่ใจก่อนซื้อควรสอบถามนายหน้าหรือตัวแทนประกันให้ดีเสียก่อน
            ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร ฉบับที่ 315 ประชาชนสามารถนำเบี้ยประกันสุขภาพ มาใช้สิทธิลดหย่อนภาษีเงินได้ ดังนี้
ประกันสุขภาพที่ลดหย่อนได้
            1.การประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลอันเกิดจากการเจ็บป่วยและการบาดเจ็บ ชดเชยการทุพพลภาพและการสูญเสียอวัยวะเนื่องจากการเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บ
            2.การประกันอุบัติเหตุเฉพาะที่ให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล การทุพพลภาพ การสูญเสียอวัยวะและการแตกหักของกระดูก
            3.การประกันภัยโรคร้ายแรง (Critical Illness)
            4.การประกันภัยการดูแลระยะยาว (Long Term Care)
หลักเกณฑ์ลดหย่อน
            1.ผู้มีเงินได้สามารถนำเบี้ยประกันสุขภาพของตนตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 15,000 บาท และเมื่อรวมกันเบี้ยประกันชีวิต (ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร ฉบับที่ 172) ต้องไม่เกิน 100,000 บาท และ
            2.ต้องเป็นเบี้ยประกันสุขภาพที่ทำกับบริษัทที่ประกอบกิจการในราชอาณาจักร
หลักฐานเพื่อขอรับการลดหย่อนภาษี
            1.สำหรับปีภาษี 2560
            ผู้มีเงินได้สามารถใช้ใบเสร็จรับเงินหรือหนังสือรับรองจากบริษัทประกอบการยื่นลดหย่อนภาษีเงินได้
            2.สำหรับปีภาษี 2561 เป็นต้นไป
            ผู้ประสงค์ลดหย่อนภาษีต้องแจ้งความประสงค์ให้บริษัทประกันภัยทราบ เพื่อบริษัทจะนำส่งข้อมูลเบี้ยประกันสุขภาพให้แก่กรมสรรพากร โดยผู้มีเงินได้ไม่ต้องแสดงหลักฐานประกอบการขอลดหย่อนภาษีอีก
            กล่าวโดยสรุป ประกันสุขภาพทั่วไปส่วนใหญ่สามารถลดหย่อนภาษี โดยกรอกแบบฟอร์มของบริษัทประกันภัย (ติดต่อขอรับได้จากบริษัท) เพื่อความแน่ใจก่อนซื้อควรสอบถามนายหน้าหรือตัวแทนประกันให้ดีเสียก่อน
ที่สำคัญ ข้อดีของการทำประกันสุขภาพคือซื้อความคุ้มครองเพื่อบรรเทาเหตุหากเจ็บป่วย
            หากสงสัยเรื่องการลดหย่อนสามารถสอบถามได้ที่บริษัทประกันภัยหรือศูนย์สารนิเทศสรรพากร โทร 1161
หรือสอบถามที่ผม ชาญชัย คุ้มปัญญา ที่ปรึกษาประกันวินาศภัย
ทางไลน์ @7chanchai (มีเครื่องหมาย @)
เพิ่มเพื่อน
หรือโทร 083-0725036
------------------------
อ้างอิง :
http://www.oic.or.th/th/news/media/file/88148

Designed by Sapann-Design unsplash-logorawpixel

ความคิดเห็น

การมีโบรกเกอร์ประกันภัยรถยนต์หลายแห่งเป็นเรื่องดี เพราะแข่งขันเรื่องคุณภาพ ประโยชน์ตกแก่ผู้บริโภค

การมีโบรกเกอร์ประกันภัยรถยนต์หลายแห่งเป็นเรื่องดี เพราะแข่งขันเรื่องคุณภาพ ประโยชน์ตกแก่ผู้บริโภค
“724 insure” เป็นหนึ่งในนั้น คลิกที่รูป

คุ้มครองบ้านและทรัพย์สิน จากไฟไหม้ ภัยธรรมชาติ น้ำท่วม จารกรรม

คุ้มครองบ้านและทรัพย์สิน จากไฟไหม้ ภัยธรรมชาติ น้ำท่วม จารกรรม
สนใจคลิกที่รูป

ซื้อใช้ได้ส่วนลด ขายได้เปอร์เซ็นต์เก็บกินตลอดไป กับบริษัทศรีกรุงโบรคเกอร์ที่ก่อตั้งมากว่า 30 ปี

ซื้อใช้ได้ส่วนลด ขายได้เปอร์เซ็นต์เก็บกินตลอดไป กับบริษัทศรีกรุงโบรคเกอร์ที่ก่อตั้งมากว่า 30 ปี
ซื้อหรือสอบถาม คลิกที่รูป

ประกันชั้น 3 แท็กซี่รวม พ.ร.บ. เริ่มที่ 16,374 บาท ผ่อนได้สบายๆ

ประกันชั้น 3 แท็กซี่รวม พ.ร.บ. เริ่มที่ 16,374 บาท ผ่อนได้สบายๆ
ซื้อหรือสอบถาม คลิกที่รูป

ประกันสุขภาพเด็กอุ่นใจ คุ้มครองตั้งแต่แรกเกิด

ประกันสุขภาพเด็กอุ่นใจ คุ้มครองตั้งแต่แรกเกิด
ซื้อหรือสอบถามคลิกที่รูป หรือ ติดต่อไลน์ @7chanchai (มีเครื่องหมาย @) หรือโทร 083-072 5036

ประกันสุขภาพที่รับพิจารณา แม้คุณมีความเสี่ยงสุขภาพ และต่ออายุได้ถึง 99 ปี

ประกันสุขภาพที่รับพิจารณา แม้คุณมีความเสี่ยงสุขภาพ และต่ออายุได้ถึง 99 ปี
ซื้อหรือสอบถาม คลิกที่รูป

ประกันชั้น 1 Family man คนรักครอบครัว

ประกันชั้น 1 Family man คนรักครอบครัว
เพียง 9,900 บาท