การใช้สิทธิลดหย่อนภาษีสำหรับเบี้ยประกันสุขภาพ

ประกันสุขภาพทั่วไปส่วนใหญ่สามารถลดหย่อนภาษี โดยกรอกแบบฟอร์มของบริษัทประกันภัย เพื่อความแน่ใจก่อนซื้อควรสอบถามนายหน้าหรือตัวแทนประกันให้ดีเสียก่อน
            ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร ฉบับที่ 315 ประชาชนสามารถนำเบี้ยประกันสุขภาพ มาใช้สิทธิลดหย่อนภาษีเงินได้ ดังนี้
ประกันสุขภาพที่ลดหย่อนได้
            1.การประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลอันเกิดจากการเจ็บป่วยและการบาดเจ็บ ชดเชยการทุพพลภาพและการสูญเสียอวัยวะเนื่องจากการเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บ
            2.การประกันอุบัติเหตุเฉพาะที่ให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล การทุพพลภาพ การสูญเสียอวัยวะและการแตกหักของกระดูก
            3.การประกันภัยโรคร้ายแรง (Critical Illness)
            4.การประกันภัยการดูแลระยะยาว (Long Term Care)
หลักเกณฑ์ลดหย่อน
            1.ผู้มีเงินได้สามารถนำเบี้ยประกันสุขภาพของตนตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 15,000 บาท และเมื่อรวมกันเบี้ยประกันชีวิต (ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร ฉบับที่ 172) ต้องไม่เกิน 100,000 บาท และ
            2.ต้องเป็นเบี้ยประกันสุขภาพที่ทำกับบริษัทที่ประกอบกิจการในราชอาณาจักร
หลักฐานเพื่อขอรับการลดหย่อนภาษี
            1.สำหรับปีภาษี 2560
            ผู้มีเงินได้สามารถใช้ใบเสร็จรับเงินหรือหนังสือรับรองจากบริษัทประกอบการยื่นลดหย่อนภาษีเงินได้
            2.สำหรับปีภาษี 2561 เป็นต้นไป
            ผู้ประสงค์ลดหย่อนภาษีต้องแจ้งความประสงค์ให้บริษัทประกันภัยทราบ เพื่อบริษัทจะนำส่งข้อมูลเบี้ยประกันสุขภาพให้แก่กรมสรรพากร โดยผู้มีเงินได้ไม่ต้องแสดงหลักฐานประกอบการขอลดหย่อนภาษีอีก
            กล่าวโดยสรุป ประกันสุขภาพทั่วไปส่วนใหญ่สามารถลดหย่อนภาษี โดยกรอกแบบฟอร์มของบริษัทประกันภัย (ติดต่อขอรับได้จากบริษัท) เพื่อความแน่ใจก่อนซื้อควรสอบถามนายหน้าหรือตัวแทนประกันให้ดีเสียก่อน
ที่สำคัญ ข้อดีของการทำประกันสุขภาพคือซื้อความคุ้มครองเพื่อบรรเทาเหตุหากเจ็บป่วย
            หากสงสัยเรื่องการลดหย่อนสามารถสอบถามได้ที่บริษัทประกันภัยหรือศูนย์สารนิเทศสรรพากร โทร 1161
หรือสอบถามที่ผม ชาญชัย คุ้มปัญญา ที่ปรึกษาประกันวินาศภัย
ทางไลน์ @7chanchai (มีเครื่องหมาย @)
เพิ่มเพื่อน
หรือโทร 083-0725036
------------------------
อ้างอิง :
http://www.oic.or.th/th/news/media/file/88148

Designed by Sapann-Design unsplash-logorawpixel

ความคิดเห็น

เชิญซื้อประกันสุขภาพ โรคที่มากับยุง

เชิญซื้อประกันสุขภาพ โรคที่มากับยุง
ได้แก่ ไข้เลือดออก ไวรัสชิกา ไข้สมองอักเสบเจอี ไข้ปวดข้อยุงลายหรือชิคุนกุนยา ไข้จับสั่น

รวมประกันไวรัสโคโรนา โควิด-19

รวมประกันไวรัสโคโรนา โควิด-19
ซื้อหรือสอบถามคลิกที่รูป

ยินดีให้คำปรึกษา ซื้อหรือขายประกันภัยรถยนต์ และอื่นๆ

ยินดีให้คำปรึกษา ซื้อหรือขายประกันภัยรถยนต์ และอื่นๆ
ติดต่อ ไลน์ ck09105

ผลงานทีมทิพย์วิจิตร 2562 เติบโตสวนกระแส

ผลงานทีมทิพย์วิจิตร 2562 เติบโตสวนกระแส
สนใจคลิกที่รูป

เชิญซื้อประกันชั้น 1 ทั้งเก่งกับกระบะเพียง 9,000 บาท

เชิญซื้อประกันชั้น 1  ทั้งเก่งกับกระบะเพียง 9,000 บาท
ไม่ต้องตรวจรถ สามารถทำประกันได้ทันที

ซื้อประกัน พ.ร.บ. รถยนต์ แล้วต่อภาษีได้เลย ง่ายๆ เพียงไม่กี่คลิก ซื้อได้ทั่วประเทศ

ซื้อประกัน พ.ร.บ. รถยนต์ แล้วต่อภาษีได้เลย ง่ายๆ เพียงไม่กี่คลิก ซื้อได้ทั่วประเทศ
ซื้อหรือสอบถาม คลิกที่รูป

ดูแลทุกช่วงชีวิต คิดเพื่อคุณ

ดูแลทุกช่วงชีวิต คิดเพื่อคุณ
ให้คำปรึกษาประกันภัยทุกประเภท