ติดต่อเรา 724ศรีกรุงประกันภัย

ติดต่อเรา 724ศรีกรุงประกันภัย
ไลน์ ck09105 หรือโทร 091 0597905

วิธีอ่านตารางกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์

ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครให้ความคุ้มครองมากขึ้น ทั้งคุ้มครองคนและรถของเรากับผู้อื่น ตารางกรมธรรม์ประกันรถยนต์จะระบุความคุ้มครองที่ได้รับอย่างชัดเจน
             เวลาซื้อประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ (ประกันภัยชั้น 1-5) ผู้ซื้อ (ผู้เอาประกัน) จะได้รับเอกสารชุดหนึ่ง หนึ่งในเอกสารสำคัญที่สุดคือ “ตารางกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์”
            การทำความเข้าใจกรมธรรม์เป็นเรื่องสำคัญ เป็นประโยชน์ต่อผู้ซื้อผู้ถือกรมธรรม์ มีหลักการอ่านกรมธรรม์ โดยแบ่งออกเป็น 5 ส่วนย่อยๆ (ขอให้ศึกษาพร้อมตัวอย่างกรมธรรม์หรือศึกษาคู่กับกรมธรรม์ที่มีอยู่)
            ส่วนที่ 1 ผู้เอาประกันภัย
            ส่วนนี้จะระบุชื่อที่อยู่ แน่นอนว่าจะต้องเป็นชื่อที่อยู่ของผู้ซื้อ
ผู้รับประโยชน์อาจเป็นผู้เอาประกันภัย (ผู้ซื้อ) หรือบุคคลอื่น หรือไม่ระบุก็ได้
ช่องล่างถัดมาคือ “ระยะเวลาประกันภัย” สังเกตว่าจะระบุเวลาสิ้นสุดอย่างละเอียด เช่นที่ 16.30 น. การประกันจะยึดตามเวลาที่แน่นอน
ส่วนที่ 2 รายการรถยนต์ที่เอาประกันภัย
            คือส่วนที่บอกข้อมูลรถนั่นเอง
ส่วนสำคัญที่สุดคือ “เลขตัวถัง” จะต้องถูกต้องไม่ผิดเพี้ยนเลย เหมือนเลขบัตรประจำตัวประชาชน ถ้าผิดแม้แต่เลขเดียวจะกลายเป็นอีกคน ทุกครั้งเมื่อได้รับตารางกรมธรรม์ใหม่ควรตรวจทุกครั้ง เพราะบริษัทประกันภัยจะยึด “เลขตัวถัง” เป็นหลักขณะตรวจสอบแจ้งเคลมประกัน

            จากนั้นคือ “จำนวนเงินเอาประกันภัย” หรือส่วนที่ 3-5 ส่วนนี้สำคัญเพราะระบุความคุ้มครองที่อาจแตกต่างกัน
          ส่วนที่ 3 ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
            คือ ความรับผิดต่อชีวิต ร่างกาย อนามัยของบุคคลภายนอก (คือนอกรถของผู้เอาประกัน เช่นขับไปชนรถคันอื่น)
            “2) ความเสียหายต่อทรัพย์สิน” ต่อครั้งที่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น - ตัวอย่างนี้ระบุไว้ 1,000,000 บาทต่อครั้ง หมายถึงหากเกิดอุบัติเหตุและเราเป็นฝ่ายผิด บริษัทประกันภัยจะช่วยจ่ายค่าซ่อมรถคนอื่นในวงเงินไม่เกิน 1,000,000 บาท
ความรับผิดต่อ “2.1 ความเสียหายส่วนแรก” ของผู้เอาประกันต่อครั้ง (แล้วแต่บริษัทประกันภัยจะระบุหรือไม่ระบุก็ได้)
.           ส่วนที่ 4 รถยนต์เสียหาย สูญหาย ไฟไหม้
            เป็นส่วนที่พูดถึงความคุ้มครองต่อรถของผู้เอาประกัน จะแตกต่างกันตามประกันภัยแต่ละประเภท
            ถ้าเป็นประกันชั้น 1 จะคุ้มครองรถคันที่เอาประกันไม่ว่าการชนแบบมีคู่กรณีหรือไม่มีคู่กรณีก็ได้ รวมทั้งรถหาย ไฟไหม้ และน้ำท่วม (บางบริษัท)
            ถ้าเป็นประกันชั้น 2+ จะคุ้มครองการชนที่มีคู่กรณีที่เป็นยานพาหนะทางบกตามกฎหมายเท่านั้นโดยซ่อมรถคันที่เอาประกันและรถของคู่กรณี (ต้องมีหลักฐานคู่กรณี) รวมถึงกรณีรถหาย ไฟไหม้ และน้ำท่วม (บางบริษัท)
            ถ้าเป็นประกันชั้น 3+ จะคุ้มครองการชนที่มีคู่กรณีที่เป็นยานพาหนะทางบกตามกฎหมาย ซ่อมรถคันที่เอาประกันและรถคู่กรณีเท่านั้น (ต้องมีหลักฐานคู่กรณี) ไม่คุ้มครองรถหายหรือไฟไหม้แต่อย่างใด
            ถ้าเป็นประกันชั้น 3 จะไม่คุ้มครองรถคันที่เอาประกัน จึงไม่ระบุทุนแต่อย่างใดแต่จะซ่อมรถให้กับคู่กรณีเท่านั้น
            รายละเอียดส่วนนี้ของรถแต่ละคันจะแตกต่างกัน และแต่ละปีมักจะเปลี่ยนไป โดยเฉพาะ “ความเสียหายต่อรถยนต์” หรือที่บางคนเรียกว่า “ทุนประกัน” นั่นเอง
            ส่วนที่ 5 ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย
            ส่วนที่ 5 คล้ายกับส่วนที่ 3 ในแง่พูดถึงความคุ้มครองชีวิต ค่ารักษาพยาบาล ต่างกันที่ส่วนนี้เกี่ยวข้องกับผู้ขับขี่และผู้โดยสารที่มากับรถของผู้เอาประกัน
            จากตัวอย่างระบุว่า คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล 100,000 บาท/คน
            ข้อ “3) การประกันตัวผู้ขับขี่” หมายถึงกรณีขับรถชนคนตายหรือได้รับบาดเจ็บจนเป็นคดีอาญา ศาลจะอนุมัติให้ประกันตัวโดยต้องวางวงเงินหลักแสน (ทั่วไปไม่เกิน 200,000 บาท) ดังนั้นการซื้อประกันภัยภาคสมัครใจจึงมีประโยชน์ในเรื่องนี้ด้วย
            เห็นไหมครับ ตารางกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ทำความเข้าใจได้ไม่ยากเลย ไม่ว่าจะซื้อจากบริษัทไหนหน้าตากรมธรรม์จะคล้ายกัน เพราะเป็นแบบมาตรฐานที่ถูกกำหนดไว้
ผู้ถือกรมธรรม์ประกันรถยนต์ภาคสมัครใจควรศึกษาเพื่อรู้ประโยชน์ที่พึงมี และจะรู้ว่าแม้ต้องจ่ายเพิ่มแต่ได้รับความคุ้มครองเพิ่มขึ้นด้วย อาจต้องจ่ายเป็นหมื่นต่อปีแต่จะอุ่นใจหากเกิดอุบัติเหตุรถชนและเราเป็นฝ่ายผิด เพราะบริษัทจะช่วยออกค่าซ่อมรถคนอื่นหลักแสนหรือล้าน ช่วยออกค่ารักษาพยาบาลหลักล้าน ซึ่งย่อมดีกว่าที่เราจะต้องควักกระเป๋าออกเอง
ดีที่สุดคือไม่เกิดอุบัติเหตุ แต่จะอุ่นใจถ้าทำประกันภัยไว้มากพอ
ต้องการคำปรึกษา สอบถามได้ที่ผม ชาญชัย คุ้มปัญญา นายหน้าประกันวินาศภัย
(ชมคลิป)
เพิ่มเพื่อน
หรือโทร 091-0597905
เราขายประกันมากว่า 30 บริษัท
---------------------------

unsplash-logodrew hugland

ความคิดเห็น

โปรแกรมตรวจหาภูมิคุ้มกันโควิด-19 คลิก

โปรแกรมตรวจหาภูมิคุ้มกันโควิด-19 คลิก
ใน 3 จังหวัด (กรุงเทพ นนทบุรี ปทุมธานี) คลินิก 70 สาขา

ฉีดวัคซีนโควิด-19 แล้วยังเป็นพาหะแพร่เชื้อได้หรือไม่

ฉีดวัคซีนโควิด-19 แล้วยังเป็นพาหะแพร่เชื้อได้หรือไม่
ชมคลิป คลิกที่รูป

ซื้อประกัน พ.ร.บ. รถยนต์ แล้วต่อภาษีได้เลย ง่ายๆ เพียงไม่กี่คลิก ซื้อได้ทั่วประเทศ

ซื้อประกัน พ.ร.บ. รถยนต์ แล้วต่อภาษีได้เลย ง่ายๆ เพียงไม่กี่คลิก ซื้อได้ทั่วประเทศ
ซื้อหรือสอบถาม คลิกที่รูป

เราคือ 724ศรีกรุงประกันภัย.insure

เราคือ 724ศรีกรุงประกันภัย.insure
คลิกชมคลิป

รวมคำถามคำตอบประกันโควิด-19

รวมคำถามคำตอบประกันโควิด-19
ทุกคำถามย่อมมีคำตอบ คลิกอ่าน

เลือกซื้อประกันชีวิตตามใจชอบด้วยตัวเอง

เลือกซื้อประกันชีวิตตามใจชอบด้วยตัวเอง
มีให้เลือกหลายแผนหลายบริษัท เหมือนซื้อสินค้าออนไลน์ทั่วไป

คุ้มครองรักษาผู้ป่วยในจากโรคต่างๆ (รวมโควิด-19) แบบเหมาจ่าย

คุ้มครองรักษาผู้ป่วยในจากโรคต่างๆ (รวมโควิด-19) แบบเหมาจ่าย
ไม่ต้องสำรองจ่าย สนใจคลิก

เป็นนายหน้าศรีกรุงโบรคเกอร์ดีอย่างไร

เป็นนายหน้าศรีกรุงโบรคเกอร์ดีอย่างไร
สนใจคลิกที่รูป