ซื้อขายรถมือสองออนไลน์กับ 724 Market

ซื้อขายรถมือสองออนไลน์กับ 724 Market
สนใจคลิก

วิธีอ่านตารางกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์

ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครให้ความคุ้มครองมากขึ้น ทั้งคุ้มครองคนและรถของเรากับผู้อื่น ตารางกรมธรรม์ประกันรถยนต์จะระบุความคุ้มครองที่ได้รับอย่างชัดเจน
             เวลาซื้อประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ (ประกันภัยชั้น 1-5) ผู้ซื้อ (ผู้เอาประกัน) จะได้รับเอกสารชุดหนึ่ง หนึ่งในเอกสารสำคัญที่สุดคือ “ตารางกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์”
            การทำความเข้าใจกรมธรรม์เป็นเรื่องสำคัญ เป็นประโยชน์ต่อผู้ซื้อผู้ถือกรมธรรม์ มีหลักการอ่านกรมธรรม์ โดยแบ่งออกเป็น 5 ส่วนย่อยๆ (ขอให้ศึกษาพร้อมตัวอย่างกรมธรรม์หรือศึกษาคู่กับกรมธรรม์ที่มีอยู่)
            ส่วนที่ 1 ผู้เอาประกันภัย
            ส่วนนี้จะระบุชื่อที่อยู่ แน่นอนว่าจะต้องเป็นชื่อที่อยู่ของผู้ซื้อ
ผู้รับประโยชน์อาจเป็นผู้เอาประกันภัย (ผู้ซื้อ) หรือบุคคลอื่น หรือไม่ระบุก็ได้
ช่องล่างถัดมาคือ “ระยะเวลาประกันภัย” สังเกตว่าจะระบุเวลาสิ้นสุดอย่างละเอียด เช่นที่ 16.30 น. การประกันจะยึดตามเวลาที่แน่นอน
ส่วนที่ 2 รายการรถยนต์ที่เอาประกันภัย
            คือส่วนที่บอกข้อมูลรถนั่นเอง
ส่วนสำคัญที่สุดคือ “เลขตัวถัง” จะต้องถูกต้องไม่ผิดเพี้ยนเลย เหมือนเลขบัตรประจำตัวประชาชน ถ้าผิดแม้แต่เลขเดียวจะกลายเป็นอีกคน ทุกครั้งเมื่อได้รับตารางกรมธรรม์ใหม่ควรตรวจทุกครั้ง เพราะบริษัทประกันภัยจะยึด “เลขตัวถัง” เป็นหลักขณะตรวจสอบแจ้งเคลมประกัน

            จากนั้นคือ “จำนวนเงินเอาประกันภัย” หรือส่วนที่ 3-5 ส่วนนี้สำคัญเพราะระบุความคุ้มครองที่อาจแตกต่างกัน
          ส่วนที่ 3 ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
            คือ ความรับผิดต่อชีวิต ร่างกาย อนามัยของบุคคลภายนอก (คือนอกรถของผู้เอาประกัน เช่นขับไปชนรถคันอื่น)
            “2) ความเสียหายต่อทรัพย์สิน” ต่อครั้งที่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น - ตัวอย่างนี้ระบุไว้ 1,000,000 บาทต่อครั้ง หมายถึงหากเกิดอุบัติเหตุและเราเป็นฝ่ายผิด บริษัทประกันภัยจะช่วยจ่ายค่าซ่อมรถคนอื่นในวงเงินไม่เกิน 1,000,000 บาท
ความรับผิดต่อ “2.1 ความเสียหายส่วนแรก” ของผู้เอาประกันต่อครั้ง (แล้วแต่บริษัทประกันภัยจะระบุหรือไม่ระบุก็ได้)
.           ส่วนที่ 4 รถยนต์เสียหาย สูญหาย ไฟไหม้
            เป็นส่วนที่พูดถึงความคุ้มครองต่อรถของผู้เอาประกัน จะแตกต่างกันตามประกันภัยแต่ละประเภท
            ถ้าเป็นประกันชั้น 1 จะคุ้มครองรถคันที่เอาประกันไม่ว่าการชนแบบมีคู่กรณีหรือไม่มีคู่กรณีก็ได้ รวมทั้งรถหาย ไฟไหม้ และน้ำท่วม (บางบริษัท)
            ถ้าเป็นประกันชั้น 2+ จะคุ้มครองการชนที่มีคู่กรณีที่เป็นยานพาหนะทางบกตามกฎหมายเท่านั้นโดยซ่อมรถคันที่เอาประกันและรถของคู่กรณี (ต้องมีหลักฐานคู่กรณี) รวมถึงกรณีรถหาย ไฟไหม้ และน้ำท่วม (บางบริษัท)
            ถ้าเป็นประกันชั้น 3+ จะคุ้มครองการชนที่มีคู่กรณีที่เป็นยานพาหนะทางบกตามกฎหมาย ซ่อมรถคันที่เอาประกันและรถคู่กรณีเท่านั้น (ต้องมีหลักฐานคู่กรณี) ไม่คุ้มครองรถหายหรือไฟไหม้แต่อย่างใด
            ถ้าเป็นประกันชั้น 3 จะไม่คุ้มครองรถคันที่เอาประกัน จึงไม่ระบุทุนแต่อย่างใดแต่จะซ่อมรถให้กับคู่กรณีเท่านั้น
            รายละเอียดส่วนนี้ของรถแต่ละคันจะแตกต่างกัน และแต่ละปีมักจะเปลี่ยนไป โดยเฉพาะ “ความเสียหายต่อรถยนต์” หรือที่บางคนเรียกว่า “ทุนประกัน” นั่นเอง
            ส่วนที่ 5 ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย
            ส่วนที่ 5 คล้ายกับส่วนที่ 3 ในแง่พูดถึงความคุ้มครองชีวิต ค่ารักษาพยาบาล ต่างกันที่ส่วนนี้เกี่ยวข้องกับผู้ขับขี่และผู้โดยสารที่มากับรถของผู้เอาประกัน
            จากตัวอย่างระบุว่า คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล 100,000 บาท/คน
            ข้อ “3) การประกันตัวผู้ขับขี่” หมายถึงกรณีขับรถชนคนตายหรือได้รับบาดเจ็บจนเป็นคดีอาญา ศาลจะอนุมัติให้ประกันตัวโดยต้องวางวงเงินหลักแสน (ทั่วไปไม่เกิน 200,000 บาท) ดังนั้นการซื้อประกันภัยภาคสมัครใจจึงมีประโยชน์ในเรื่องนี้ด้วย
            เห็นไหมครับ ตารางกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ทำความเข้าใจได้ไม่ยากเลย ไม่ว่าจะซื้อจากบริษัทไหนหน้าตากรมธรรม์จะคล้ายกัน เพราะเป็นแบบมาตรฐานที่ถูกกำหนดไว้
ผู้ถือกรมธรรม์ประกันรถยนต์ภาคสมัครใจควรศึกษาเพื่อรู้ประโยชน์ที่พึงมี และจะรู้ว่าแม้ต้องจ่ายเพิ่มแต่ได้รับความคุ้มครองเพิ่มขึ้นด้วย อาจต้องจ่ายเป็นหมื่นต่อปีแต่จะอุ่นใจหากเกิดอุบัติเหตุรถชนและเราเป็นฝ่ายผิด เพราะบริษัทจะช่วยออกค่าซ่อมรถคนอื่นหลักแสนหรือล้าน ช่วยออกค่ารักษาพยาบาลหลักล้าน ซึ่งย่อมดีกว่าที่เราจะต้องควักกระเป๋าออกเอง
ดีที่สุดคือไม่เกิดอุบัติเหตุ แต่จะอุ่นใจถ้าทำประกันภัยไว้มากพอ
ต้องการคำปรึกษา สอบถามได้ที่ผม ชาญชัย คุ้มปัญญา นายหน้าประกันวินาศภัย
(ชมคลิป)
เพิ่มเพื่อน
หรือโทร 091-0597905
เราขายประกันมากว่า 30 บริษัท
---------------------------

unsplash-logodrew hugland

ความคิดเห็น

บัตรสุขภาพ สบายกาย สบายใจ

บัตรสุขภาพ สบายกาย สบายใจ
ตรวจภูมิคุ้มกันโควิด-19 แพ็กเกจตรวจสุขภาพโดยแพทย์ ปรึกษาแพทย์ ส่วนลดค่ายา

ประกันภัยเบาหวาน Protect

ประกันภัยเบาหวาน Protect
สนใจคลิก

ประกันภัยไซเบอร์

ประกันภัยไซเบอร์
ป้องกันโดนหลอกซื้อสินค้าออนไลน์ โดนกลั่นแกล้งในโลกอินเตอร์เน็ต ถูกขโมยตัวตน ที่เป็นข่าวอยู่เสมอ ..

ซื้อขายรถมือสองออนไลน์กับ 724 Market

ซื้อขายรถมือสองออนไลน์กับ 724 Market
สนใจคลิก

ซื้อประกันรถยนต์ทุกชนิด ตามลิงก์นี้ครับ มีให้เลือก 10 บริษัท

ซื้อประกันรถยนต์ทุกชนิด ตามลิงก์นี้ครับ มีให้เลือก 10 บริษัท
ซื้อหรือสอบถาม คลิกที่รูป

เราคือ 724ศรีกรุงประกันภัย.insure

เราคือ 724ศรีกรุงประกันภัย.insure
คลิกชมคลิป

เลือกซื้อประกันชีวิตตามใจชอบด้วยตัวเอง

เลือกซื้อประกันชีวิตตามใจชอบด้วยตัวเอง
มีให้เลือกหลายแผนหลายบริษัท เหมือนซื้อสินค้าออนไลน์ทั่วไป

เป็นนายหน้าศรีกรุงโบรคเกอร์ดีอย่างไร

เป็นนายหน้าศรีกรุงโบรคเกอร์ดีอย่างไร
สนใจคลิกที่รูป