การประกันสุขภาพและวิธีใช้

นำบัตรประจำตัวผู้เอาประกันภัยติดตัวไว้เสมอ (พร้อมบัตรประจำตัวประชาชน) เมื่อเกิดเจ็บป่วยต้องเข้าโรงพยาบาลเพียงแค่ยื่นบัตรแก่เจ้าหน้าที่ เท่านี้ก็ได้รับความคุ้มครองทันที ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง
การประกันสุขภาพ คืออะไร :
คือการให้ความคุ้มครองเรื่องค่าชดเชย ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น จากการรักษาพยาบาลของผู้เอาประกัน ไม่ว่าค่ารักษาพยาบาลนั้นจะเกิดขึ้นจากการเจ็บป่วย จากโรคภัย หรือการเจ็บจากอุบัติเหตุ
            บางแผนให้ความคุ้มครองทั้งผู้ป่วยในกับผู้ป่วยนอก บางแผนจะคุ้มครองเฉพาะผู้ป่วยใน ฯลฯ
            ผู้ป่วยใน (IPD) คือคนไข้ที่จำต้องพักรักษาตัวในโรงพยาบาล แพทย์จะเป็นผู้วินิจฉัยว่าต้องนอนรักษาตัวหรือไม่ (ตั้งแต่ 6 ชั่วโมงขึ้นไป)
            ผู้ป่วยนอก (OPD) คือคนไข้ที่ไม่ต้องพักรักษาตัวในโรงพยาบาล รับยากลับบ้านได้เลย
ผลประโยชน์พื้นฐานสำหรับผู้ป่วยใน :
            คือ ความคุ้มครองที่จะได้รับตามแผนหรือตามกรมธรรม์ เช่น
            1.ค่าห้องและค่าอาหารกลางวัน
            2.ค่าห้อง ICU
            3.ค่าใช้จ่ายทั่วไปในการรักษาพยาบาล
            4.ค่าธรรมเนียมแพทย์ผ่าตัด
            5.ค่าแพทย์เยี่ยมไข้
            6.ค่ารถพยาบาล
            7.ค่าผ่าตัดกรณีไม่ต้องพักรักษาตัวในโรงพยาบาล
            8.ค่ารักษาพยาบาลอุบัติเหตุฉุกเฉินในฐานะผู้ป่วยนอก
            ยังมีผลประโยชน์หรือความคุ้มครองอื่นๆ อีกมาก ขึ้นกับแผนและการจำแนกรายละเอียด สามารถอ่านได้จากกรมธรรม์หรือแผนความคุ้มครอง
ตัวอย่าง ความคุ้มครอง (บางส่วน) ของแผนประกันสุขภาพบริษัทหนึ่ง
การเรียกร้องค่าทดแทน :
            มี 2 แบบ
          1.แบบไม่ต้องสำรองจ่าย
            ถ้าผู้เอาประกันเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลที่ “อยู่” ในเครือของบริษัทประกันภัย จะไม่ต้องสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาล ตามวงเงินความคุ้มครองที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ ไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยในหรือผู้ป่วยนอก
            บางคนเรียกว่า สิทธิประกันสุขภาพ (Fax Claim)
          2.แบบต้องสำรองจ่าย
            ถ้าผู้เอาประกันเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลที่ “ไม่อยู่” ในเครือของบริษัทประกันภัย จะต้องสำรองจ่ายไปก่อน แล้วส่งใบเสร็จต้นฉบับกับใบรับรองแพทย์ให้กับบริษัทประกัน เพื่อรับเงินคืนภายใน 45 วัน
            ดังนั้น ก่อนเข้าโรงพยาบาลต้องตรวจสอบก่อนว่าเป็นโรงพยาบาลที่อยู่ในเครือบริษัทประกันภัยหรือไม่
            แบบไม่ต้องสำรองจ่ายมักมีเบี้ยประกันสูงกว่า มีข้อดีคือไม่ต้องมีเงินติดตัว ไม่ต้องกังวลหากต้องเข้าโรงพยาลบาลและต้องใช้จ่ายเป็นเงินหลายหมื่นหรือเป็นแสนหรือเป็นล้าน เพราะโรงพยาบาลจะเคลียร์เรื่องค่าใช้จ่ายกับบริษัทประกันโดยตรง
            ก่อนเลือกแผน (ความคุ้มครอง) จึงต้องสอบถาม ตรวจสอบให้แน่ชัดก่อนว่าต้องสำรองจ่ายหรือไม่ วงเงินความคุ้มครองเป็นอย่างไร ได้โรงพยาบาลตามที่ต้องการหรือไม่ และควรเลือกซื้อจากบริษัทที่สามารถต่ออายุต่อเนื่องยาวๆ เช่น 90 หรือ 99 ปี เลือกซื้อตามที่เห็นควร
ตัวอย่าง บัตรประจำตัวผู้เอาประกันภัย

พกบัตรประจำตัวผู้เอาประกันภัย
:
            เมื่อทำประกันสุขภาพ บริษัทจะให้ บัตรประจำตัวผู้เอาประกันภัย หน้าตาคล้ายบัตรประชาชน มีข้อมูลผู้ถือกรมธรรม์ (ผู้ซื้อหรือผู้เอาประกัน) ระบุระยะเวลาคุ้มครอง และรายละเอียดอื่นๆ พร้อมเบอร์โทรติดต่ออย่างชัดเจน
            นำบัตรประจำตัวผู้เอาประกันภัยติดตัวไว้เสมอ (พร้อมบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรแสดงตัวอื่นๆ) เมื่อเกิดเจ็บป่วยหรือเกิดอุบัติเหตุต้องเข้าโรงพยาบาลเพียงแค่ยื่นบัตรแก่เจ้าหน้าที่ เท่านี้ก็ได้รับความคุ้มครองทันที ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง
ที่สุดคือไม่เจ็บไม่ป่วย แต่จะอุ่นใจถ้าทำประกันภัยไว้มากพอ
ต้องการคำปรึกษา สอบถามได้ที่ผม ชาญชัย คุ้มปัญญา นายหน้าประกันวินาศภัย ทางไลน์ ck09105 หรือโทร 091-0597905
เราขายประกันมากว่า 30 บริษัท
---------------------------

ภาพ : ตัวอย่าง ความคุ้มครองของแผนประกันสุขภาพ
ที่มา : https://www.srikrungbroker.co.th/newsk/uploads/Page/%E0%B9%81%E0%B8%9B%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B8%9F%E0%B8%B4%E0%B8%84/Standard%20PlanUpdate%2019.pdf
ภาพ : ตัวอย่าง บัตรประจำตัวผู้เอาประกันภัย
ที่มา : https://1.bp.blogspot.com/-1B66659l0qw/UNKi_EIYD0I/AAAAAAAAAWg/nIfZLIghF24/s1600/healthcarecard.jpg
Abstract vector created by macrovector - www.freepik.com

ความคิดเห็น

[ประกันภัยช่วยได้] แจกฟรี ประกันอุบัติเหตุคุ้มครอง 2.2 แสนบาท

ช็อปสินค้าของ Tesco Lotus ในราคาพิเศษ

ช็อปสินค้าของ Tesco Lotus ในราคาพิเศษ
ร้านค้าอย่างเป็นทางการของ Tesco Lotus

ร้านค้า ยูนิลีเวอร์ อย่างเป็นทางการใน #lazada

ร้านค้า ยูนิลีเวอร์ อย่างเป็นทางการใน #lazada
คลิกที่รูป

เลือกซื้อประกันชีวิตตามใจชอบด้วยตัวเอง

เลือกซื้อประกันชีวิตตามใจชอบด้วยตัวเอง
มีให้เลือกหลายแผนหลายบริษัท เหมือนซื้อสินค้าออนไลน์ทั่วไป

เชิญซื้อประกันสุขภาพ โรคที่มากับยุง

เชิญซื้อประกันสุขภาพ โรคที่มากับยุง
ได้แก่ ไข้เลือดออก ไวรัสชิกา ไข้สมองอักเสบเจอี ไข้ปวดข้อยุงลายหรือชิคุนกุนยา ไข้จับสั่น

ซื้อประกัน พ.ร.บ. รถยนต์ แล้วต่อภาษีได้เลย ง่ายๆ เพียงไม่กี่คลิก ซื้อได้ทั่วประเทศ

ซื้อประกัน พ.ร.บ. รถยนต์ แล้วต่อภาษีได้เลย ง่ายๆ เพียงไม่กี่คลิก ซื้อได้ทั่วประเทศ
ซื้อหรือสอบถาม คลิกที่รูป

ผลงานทีมทิพย์วิจิตร 2562 เติบโตสวนกระแส

ผลงานทีมทิพย์วิจิตร 2562 เติบโตสวนกระแส
สนใจคลิกที่รูป